FHU "LISTAR" / "LIGPOLL"
Stanisław Ligas / Czesław Ligas

BUCIORÓWKA 193 A
34-451 TYLMANOWA
TEL/FAX 0 18 262 50 09
tel.kom. 0 607 04 44 53 ; 0 605 21 19 70